Az onlinebeauty.hu cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát. 
Menü

Sminkelj! Workshop - Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Sminkelj! Workshopon való részvételhez

A jelen ÁSZF a szervező által szervezett Sminkelj! workshopon történő részvétel feltételeit határozza meg.

1. A workshop szervezői

Név: Online Beauty Kft. (főszervező)

Székhely: 9561 Nagysimonyi, Hársfa u. 32.

Levelezési cím: 9561 Nagysimonyi, Hársfa u. 32.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 18-09-112442

Adószám: 25141283-2-18

Képviselő: Lábos Anna e.v.

Telefonszám: +36-30/19-69-067

E-mail: info@onlinebeauty.hu

Honlap: http://www.onlinebeauty.hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-88500/2015

További adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-88499-2015

Az adatok kezelését a workshopokkal kapcsolatban a főszervező, Online Beauty Kft végzi.

Társszervezők:

Név: Lábos Anna e.v. (társszervező: 2016.10.01-2017.05.15.)

Székhely: 9561 Nagysimonyi, Hársfa u. 32.

Levelezési cím: 9561 Nagysimonyi, Hársfa u. 32.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Képviselő: Lábos Anna

Telefonszám: +36-30/19-69-067

E-mail: info@onlinebeauty.hu

Honlap: http://www.onlinebeauty.hu

Név: Sminkelj Bt (társszervező: 2016.05.15-től)

Székhely: 9561 Nagysimonyi, Hársfa u. 32.

Levelezési cím: 9561 Nagysimonyi, Hársfa u. 32.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 18-06-106641

Adószám: 25951051-1-18

Képviselő: Lábos Anna

Telefonszám: +36-30/19-69-067

E-mail: info@onlinebeauty.hu

Honlap: http://www.onlinebeauty.hu

b) Tárhelyszervező adatai

Név: ShopRenter.hu Kft

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

Elérhetőség: +36-70/410-4714, info@shoprenter.hu

 

2. A workshop keretében nyújtott szolgáltatás

A szervező az általa kiválasztott igényes helyszínen profi sminkes oktatók részvételével smink workshopokat szervez, amelyeken a 3. pontban meghatározottak szerint jelentkezők vehetnek részt. A workshopokon az oktatók kiváló minőségű sminktermékek felhasználásával bemutatják a legújabb sminktrendeket, illetve segítséget nyújtanak a résztvevőknek a megfelelő dekorkozmetikumok kiválasztásában, és a személyre szabott sminkelési technikák elsajátításában. A szervező a workshoppal kapcsolatos részletes információkat a workshop hetében, e-mailben küldi meg a résztvevőknek.

 

3. A workshop résztvevői

A workshopon azok vehetnek részt, akik a szervező honlapján (https://www.onlinebeauty.hu) található regisztrációs űrlap beküldésével leadják jelentkezésüket a workshopon történő részvételre, megfizetik a részvételi díjat és elfogadják a jelen általános szerződési feltételeket. A részvételi díjról a szervező e-mailben díjbekérőt küld a résztvevőnek. A részvételi díjat a résztvevő a díjbekérő kiállításától számított 3 banki napon belül köteles megfizetni a szervező bankszámlájára történő átutalással, banki befizetéssel, vagy bankkártyával. A résztvevőknek a regisztrációs űrlapon megadott, a szerződéskötéshez szükséges adatait a szervező a jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi nyilatkozat szerint kezeli.

 

A jelentkezéssel, illetve a jelen ÁSZF elfogadásával a jelentkező kijelenti, hogy a workshopon csak saját felelősségére vehet részt, egyúttal nyilatkozik, hogy személyes adatainak az adatvédelmi nyilatkozat szerinti kezeléséhez hozzájárul. 18 év alattiak kizárólag előzetes egyeztetés után, szülői felügyelettel vehetnek részt a kurzuson. 

 

4. A workshop házirendje

Az oktatásról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni. A workshopon a szervezők fotókat és/vagy videó felvételeket készíthetnek. A jelentkezéssel a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a fotókon szerepeljen, illetve hogy a fotókat a szervező publikálhassa, PR célra felhasználhassa.

Vis maior esetén szervező mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

A résztvevő minden, az általa a képzés helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a képzésnek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció, vagy a workshopra történő beléptetés során a jelentkező részvételét visszautasítsa, amennyiben megítélése szerint az adott jelentkező részvétele veszélyeztetné a rendezvény, vagy a többi résztvevő biztonságát, vagy szabályos rend szerinti lezajlását;vagy amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott résztvevőnek a rendezvényen történő részvétele a 6. pont szerinti szerzői jog megsértéséhez vezetne.

 

5. Adatvédelem

A szervező weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes. A weboldalon történő jelentkezéssel a résztvevő hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A megadott adatokat a szervező a jelentkezők azonosítása, a velük történő kapcsolatfelvétel, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése, valamint marketing célok elérése érdekében rögzíti.

A szervező csak azokat az adatokat dolgozza fel, melyek fenti célok eléréséhez szükségesek, és amelyeket a jelentkező önkéntesen ad meg a regisztráció során (név, lakcím, e-mail cím, születési dátum, jelszó, fizetéssel kapcsolatos adatok és telefonszám.)

A szervező garantálja, hogy a jelentkező hozzájárulása nélkül ezen a weboldalon kívül nem gyűjt személyes jellegű adatokat.

A szervező a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, és különösen annak a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletének és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény hatályos szabályaira. Adatainak a webáruházban történő felvételének és feldolgozásának célja a workshopon történő részvételre leadott jelentkezés lebonyolítása.

Az adatokat a szervező addig tárolja, ameddig a regisztrált felhasználó annak törlését nem kéri.

A résztvevő a regisztrált személyes adatokról tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését a szervezőnél személyesen vagy e-mailben kezdeményezheti.

A szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat) fordulhat.

 

6. Szerzői jog

A workshopon elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervező szellemi tulajdonát képezik. Azokat a résztvevők kizárólag saját maguk használhatják; a további felhasználás (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos!

 

7. Elállási és felmondási jog

Amennyiben a résztvevő a jelentkezését a rendezvényt megelőző 14. nap előtt mondja vissza, úgy részére a befizetett részvételi díj 100%-a visszajár. A szervező a résztvevő részére visszajáró díjat a résztvevő elállási nyilatkozatának kézhez vételét követő 8. napon belül, banki átutalással fizeti vissza a résztvevőnek. 

Amennyiben a résztvevő jelentkezését a rendezvényt megelőző 14.és 7. nap közötti időtartamon belül vonja vissza, úgy részére a részvételi díj nem jár vissza, de az annak megfelelő összeg fejében jogosult Szervező által szervezett másik időpontban rendezett rendezvényen részt venni. Időpont módosítására maximum egy alkalommal van lehetőség. Amennyiben a résztvevő által szabadon választható másik időpont a későbbiekben nem bizonyul megfelelőnek, úgy résztvevő számára a befizetett díj nem jár vissza, és következő rendezvényen való részvételre sincs lehetőség. 

Amennyiben a résztvevő jelentkezését a rendezvényt megelőző 7 napon belül vonja vissza, úgy a díj nem jár vissza, és következő rendezvényen való részvételre sincs lehetőség.

 

8. Panaszkezelés

A résztvevő esetleges panaszát e-mailban (ugyfelszolgalat@onlinebeauty.hu) vagy ajánlott levélben juttathatja el a szervezőnek. A szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről a résztvevőt 8 napon belül tájékoztatja. A szervező és a résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik. Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával az illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.bekeltetes.hu honlapon.

 

9. Egyebek

A szervező fenntartja a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának illetve helyszínének városon belül történő megváltoztatására, amelyről e-mailben tájékoztatja a résztvevőket.

A szervező minden, a Sminkelj! Workshoppal kapcsolatos esetleges változtatási kérelmet, megkeresést e-mailben KIZÁRÓLAG az ugyfelszolgalat@onlinebeauty.hu e-mailcímen tud fogadni. 

 

Jelen ÁSZF visszavonásig hatályos.

 

Szombathely, 2016. december 3.

Keresés